MUDr. Alexandra Frolkovičová

Vzdelanie, kurzy a aktuálne vzdelávanie:

1997 ukončenie LFUK Bratislava

2005

Atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa (tzv. postupová skúška)  
2006 Atestácia zo všeobecného lekárstva II. stupňa (tzv. eurocertifikát)
2006 – 2007 Kurz akupunktúry pre začiatočníkov aj pokročilých SZU
2010 - 2015

5-ročný sebaskúsenostný daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych študií, s.r.o.
(v trvaní 550 hodín)

2011 kurz Teórie psychoterapie, MUDr. Jozef Hašto, PhD.  (40 hodín)
2013 seminár Daseinsanalytický výklad snov, Doc. MUDr. Jiří Ružička, PhD. (90 hodín)
2013 - 2014 seminár Sen a sebapoznávanie, MUDr. Jozef Hašto, PhD (20 hodín)
2013 - 2016 seminár Lege artis postupy v psychoterapii, Doc. MUDr. Jiří Ružička, PhD (56 hodín)
2015 seminár Daseinsanalýza v psychoterap. a poradenskej praxi I-III, Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. (51 hodín)
2016

seminár Práca s telom v psychoterapii, Saša Heidlerová, Eva Havrdová (17 hodín)

2016 seminár Psychoterapia porúch príjmu potravy, PhDr. David Krch (13 hodín)
2016 seminár Láska a vôľa v gestalt terapii, MUDr. Márie Štefanová (17 hodín)
2017 seminár Daseinsanalytický výklad snov, Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. ( 90 hodín)
2016, trvá

absolvované supervízne hodiny, Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.  (152 hodín)

od 1999, trvá     kontinuálne samovzdelávanie v dietológii
od 2017,  trvá seminár Rozhovory v daseinsanalýze (doteraz 20 hodín)

 

 

Prax:

1998 – 2007 Oddelenie imunológie a imunotoxikológie SZU Bratislava
2003 Nadácia zdravé srdce Európy – odborný poradca
2003 Externý konzultant pre výživové doplnky - spoločnosť IVAX, a.s.
2006 – 2012 Ambulancia praktického lekára SZU
2011 – 2012 pedagóg Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2012 externý výživový konhzultant pre spoločnosť Heinz, a.s.
2008 – 2013 Ambulancia klinickej výživy s.r.o. (AKV)
2015 - 2016 externý výživový konzultant  pre spoločnosť Topnatur, a.s.
2016

vytvorenie konceptu a receptára "šetriacej diéty" pre firmu Eurest, a.s.

od 2014, trvá odborné výživové poradenstvo pre hromadné stravovanie zamestnancov spol. Slovnaft, a.s.
od 2013, trvá

konateľ spoločnosti KeepWell, s.r.o, pre poradenstvo vo výžive a zdravom životnom štýle a

poradenstvo v rozvoji osobnosti

od 2012, trvá ProCare a.s., Ambulancia pre PZS a komplexné preventívne prehliadky

 

 

Publikačné a prednáškové aktivity v dietológii

 • prispievateľ osvetových článkov a rozhovorov o zdravej výžive: časopis Dieťa, Život, Pravda, Žurnál, Slovenský rozhlas a STV
 • V časopise Dieťa som v r. 2007 uverejnila vlastný celoročný seriál “Aby jedlo zdravo“ k téme motivácie dieťaťa k zdravej výžive
 • spolupráca na tvorbe publikácie Nová miniencyklopédia prírodnej liečby Dr. Igora Bukovského
 • spoluautor knihy Návod na prežitie pre bejby a kuchárskej knihy Hneď to bude anjelik Dr. Igora Bukovského, ktorá vyšla v slovenskom aj českom jazyku
 • pravidelný prispievateľ odoborných článkov na stránku www.akv.sk najmä v sekciách Objavili sme, Novinky a Stanoviská AKV (od r. 2008 do 2013)
 • autorka Konopnej kuchárky, ktorá je dostupná online
 • pravidelný prispievateľ odborných článkov na www.potraviny-pre-mna.sk r. 2015
 • Ako ma dostala chlamýdia (a ako som sa s ňou pobila) 2015/01
 • prednášková činnosť za účelom vzdelávania zamestnancov firmy Slovnaft (2015 - 2016)
  • Nočná práca, ako si zaviesť správny režim a minimalizovať riziká
  • Tichý zabijak: Vysoký krvný tlak a ako s ním zatočiť
  • Zdravé stravovanie: čo to znamená a úvod do stravovania formou "semaforu"
  • Stres: ako zmierniť následky
 • Prednášky pre farmaceutov (2016):
  • Zápcha a jej prirodzené riešenia
  • Vysoký krvný tlak a ako si s ním poradiť bez liekov