MUDr. Alexandra Frolkovičová

Vzdelanie, kurzy a aktuálne vzdelávanie:

2005 Atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa (tzv. postupová skúška)  
2006 Atestácia zo všeobecného lekárstva II. stupňa (tzv. eurocertifikát)
2006 – 2007 Kurz akupunktúry pre začiatočníkov aj pokročilých SZU
2010 - 2015

štúdium psychoterapie v daseinsanalytickom smere na Pražskej vysokej škole psychosociálnych študií, s.r.o.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Daseinsanalyza

od 2015

pokračovanie vzdelávania v DA psychoterapii a dietológii

 

Prax:

1998 – 2007 Oddelenie imunológie a imunotoxikológie SZU Bratislava
2003 Nadácia zdravé srdce Európy – odborný poradca
2003 Externý poradca pre výživové doplnky - firma IVAX
2006 – 2012 Ambulancia praktického lekára SZU
2011 – 2012 pedagóg Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2012 externý výživový poradca pre firmu Heinz, a.s.
2008 – 2013 Ambulancia klinickej výživy s.r.o. (AKV)
od 2012 ProCare a.s., Ambulancia pre PZS a komplexné preventívne prehliadky
od 2014

výživový poradca pre komplexnú zmenu stravovania firmy Slovnaft, a.s.

2015

odborný garant webu potraviny-pre-mna.sk, o liečivých účinkoch potravín a ich praktickom využití

   

 

Publikačné aktivity v dietológii

  • prispievateľ osvetových článkov a rozhovorov o zdravej výžive: časopis Dieťa, Život, Pravda, Žurnál, Slovenský rozhlas a STV
  • V časopise Dieťa som v r. 2007 uverejnila vlastný celoročný seriál “Aby jedlo zdravo“ k téme motivácie dieťaťa k zdravej výžive
  • spolupráca na tvorbe publikácie Nová miniencyklopédia prírodnej liečby Dr. Igora Bukovského
  • spoluautor knihy Návod na prežitie pre bejby a kuchárskej knihy Hneď to bude anjelik Dr. Igora Bukovského, ktorá vyšla v slovenskom aj českom jazyku
  • pravidelný prispievateľ odoborných článkov na stránku www.akv.sk najmä v sekciách Objavili sme, Novinky a Stanoviská AKV (od r. 2008 do 2013)
  • autorka Konopnej kuchárky, ktorá je dostupná online
  • pravidelný prispievateľ odborných článkov na www.potraviny-pre-mna.sk r. 2015