Poznal som dobro aj zlo,
hriech aj cnosť, právo aj bezprávie,
súdil som aj bol som súdený
​prešiel som zrodením aj smrťou,
​radosťou a utrpením, nebom aj peklom,
​a na konci som spoznal,
že vo všetkom som a všetko je vo mne.

Hazrat Inayat Khan

 

Dobry Anjel