Dietologické konzultácie, redukcia hmotnosti:

PLATBY OSOBNÝCH KONZULTÁCIÍ SA REALIZUJÚ V HOTOVOSTI. PLATOBNÝ TERMINÁL NEMÁME

Vstupná konzultácia (do 90 min) 140 Eur
Konzultácia v trvaní (do 60 min) 90 Eur
Konzultácia v trvaní (do 30 min) 50 Eur
Krátka konzultácia pre stálych klientov (do 15 min) 40 Eur
Vypracovanie schematického! jedálneho lístka 150 Eur
   

Príplatok za konzultáciu v mieste bydliska klienta
(napr. v prípade imobility klienta ev. iné dôvody, iba BA)
a mimo pracovnej doby

+ 20 Eur

 

Psychosomatické konzultácie a poradenstvo v rozvoji osobnosti:

Vstupná konzultácia (75min) 85 Eur
Pokračovacie stretnutia (45-50 min) 60 Eur
Párová terapia (60 min) 100 Eur
Cvičná terapia pre frekventantov DA výcviku a študentov PVSPS (45 min) 40 Eur

 

Online, telefonické/skype konzultácie:

- platba vopred na účet IBAN: SK 4983 3000 0000 2900 4909 80
- VS uvedieme vo faktúre, ktorú zašleme po odsúhlasení spolupráce
- spoločná dohoda o čase telefonátu

 

 

 

 

 

Odborné prednášky pre firmy podľa zadania, cena od 600 Eur

Neváhajte nás kontaktovat