Dietologické konzultácie, redukcia hmotnosti:

PLATBY OSOBNÝCH KONZULTÁCIÍ SA REALIZUJÚ V HOTOVOSTI. PLATOBNÝ TERMINÁL NEMÁME

Vstupná konzultácia (do 90 min) 130 Eur
Konzultácia v trvaní (do 60 min) 80 Eur
Konzultácia v trvaní (do 30 min) 45 Eur
Krátka konzultácia pre stálych klientov (do 15 min) 30 Eur
Vypracovanie schematického! jedálneho lístka 120 Eur
   

Príplatok za konzultáciu v mieste bydliska klienta
(napr. v prípade imobility klienta ev. iné dôvody, iba BA)
a mimo pracovnej doby

+ 20 Eur

 

Psychosomatické konzultácie a poradenstvo v rozvoji osobnosti:

Vstupná konzultácia (90 min) 70 Eur
Pokracovacie stretnutia (45 min) 50 Eur
Párová terapia (60 min) 80 Eur
Cvičná terapia pre frekventantov DA výcviku a študentov PVSPS (45 min) 35 Eur

 

Online, telefonické/skype konzultácie:

- platba vopred na účet IBAN: SK 4983 3000 0000 2900 4909 80
- VS uvedieme vo faktúre, ktorú zašleme po odsúhlasení spolupráce
- spoločná dohoda o čase telefonátu

 

 

 

 

Vojnovým utečencom z Ukrajiny poskytujeme až do naplnenia kapacít naše služby zdarma. Prítomnosť tlmočníka je ale nutná.

 

Odborné prednášky pre firmy (60 min prednáška + 60 min diskusia) podľa zadania, cena 600 Eur

Neváhajte nás kontaktovat