MUDr. Alexandra Frolkovičová

Vzdelanie, kurzy a aktuálne vzdelávanie:

1997 ukončenie LFUK Bratislava
2005 atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa 
2006 atestácia zo všeobecného lekárstva II. stupňa 
2006 – 2007 kurz akupunktúry pre začiatočníkov aj pokročilých SZU
2010 - 2015 5-ročný sebaskúsenostný daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych študií, s.r.o.
2017 ukončenie úplneho psychoterapeutického vzdelania
Licencia je k nahliadnutiu v ambulancii
2018 Zaradenie do zoznamu terapeutov pre cvičnú terapiu frekventantov daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku na PVSPS
2016, trvá absolvované supervízne hodiny v psychoterapii, Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. a Doc. PhDr. JiŘí Ružička  (doteraz viac ako 250 hodín)
od 1999, trvá kontinuálne samovzdelávanie v dietológii
 
Som členkou Slovenskej daseinsanalytickej spoločnosti, Českej daseinsanalytickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prax:

1998 – 2007 Oddelenie imunológie a imunotoxikológie SZU Bratislava
2003 Nadácia zdravé srdce Európy – odborný poradca
2003 Externý konzultant pre výživové doplnky - spoločnosť IVAX, a.s.
2006 – 2012 Ambulancia praktického lekára SZU
2011 – 2012 pedagóg Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2012 externý výživový konzultant pre spoločnosť Heinz, a.s.
2008 – 2013 Ambulancia klinickej výživy s.r.o. (AKV)
2015 - 2016 externý výživový konzultant  pre spoločnosť Topnatur, a.s.
2016 vytvorenie konceptu a receptára "šetriacej diéty" pre firmu Eurest, a.s.
od 2014 do 2018 odborné výživové poradenstvo pre hromadné stravovanie zamestnancov spol. Slovnaft, a.s.
od 2013, trvá

konateľ spoločnosti KeepWell, s.r.o, pre:

- poradenstvo vo výžive a zdravom životnom štýle

- poradenstvo v rozvoji osobnosti

-  psychosomatické poradenstvo

od 2012, trvá ProCare a.s., Ambulancia pre PZS a komplexné preventívne prehliadky
 

Publikačné a prednáškové aktivity v dietológii

 • prispievateľ osvetových článkov a rozhovorov o zdravej výžive: časopis Zdravie, Dieťa, Život, Pravda, Žurnál, Slovenský rozhlas a STV
 • V časopise Dieťa som v r. 2007 uverejnila vlastný celoročný seriál “Aby jedlo zdravo“ k téme motivácie dieťaťa k zdravej výžive
 • spolupráca na tvorbe publikácie Nová miniencyklopédia prírodnej liečby Dr. Igora Bukovského
 • spoluautor knihy Návod na prežitie pre bejby a kuchárskej knihy Hneď to bude anjelik Dr. Igora Bukovského, ktorá vyšla v slovenskom aj českom jazyku
 • pravidelný prispievateľ odoborných článkov na stránku www.akv.sk najmä v sekciách Objavili sme, Novinky a Stanoviská AKV (od r. 2008 do 2013)
 • autorka Konopnej kuchárky, ktorá je dostupná online
 • pravidelný prispievateľ odborných článkov na www.potraviny-pre-mna.sk r. 2015
 • blog Ako ma dostala chlamýdia (a ako som sa s ňou pobila) 2015/01
 • prednášková činnosť za účelom vzdelávania zamestnancov firmy Slovnaft (2015 - 2018)
 • prednášky pre farmaceutov (2016) a kreditové vzdelávanie farmaceutov Dr.Max v dietológii
  (2018 - počet prednášok v hodinách spolu 72)

 

Keepwell, s.r.o sa napriek minulej spolupráci s AKV, názorovo nezhoduje s aktuálne prezentovanými názormi Dr. Bukovského vo videách, reagujúcich na problémy pandémie.

Neváhajte nás kontaktovat

+421 950 483 111