MUDr. Alexandra Frolkovičová

Vzdelanie, kurzy a aktuálne vzdelávanie:

1997 ukončenie LFUK Bratislava
2005 atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa 
2006 atestácia zo všeobecného lekárstva II. stupňa 
2006 – 2007 kurz akupunktúry pre začiatočníkov aj pokročilých SZU
2010 - 2015 5-ročný sebaskúsenostný daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych študií, s.r.o.
2017 ukončenie úplneho psychoterapeutického vzdelania
2018 Zaradenie do zoznamu terapeutov pre cvičnú terapiu frekventantov daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku na PVSPS
2016, trvá absolvované supervízne hodiny v psychoterapii, Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. a Doc. PhDr. JiŘí Ružička  (doteraz viac ako 250 hodín)
od 1999, trvá kontinuálne samovzdelávanie v dietológii
 
Som členkou Českej daseinsanalytickej spoločnosti.

Prax:

1998 – 2007 Oddelenie imunológie a imunotoxikológie SZU Bratislava
2003 Nadácia zdravé srdce Európy – odborný poradca
2003 Externý konzultant pre výživové doplnky - spoločnosť IVAX, a.s.
2006 – 2012 Ambulancia praktického lekára SZU
2011 – 2012 pedagóg Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2012 externý výživový konzultant pre spoločnosť Heinz, a.s.
2008 – 2013 Ambulancia klinickej výživy s.r.o. (AKV)
2015 - 2016 externý výživový konzultant  pre spoločnosť Topnatur, a.s.
2016 vytvorenie konceptu a receptára "šetriacej diéty" pre firmu Eurest, a.s.
od 2014, trvá odborné výživové poradenstvo pre hromadné stravovanie zamestnancov spol. Slovnaft, a.s.
od 2013, trvá konateľ spoločnosti KeepWell, s.r.o, pre poradenstvo vo výžive a zdravom životnom štýle a poradenstvo v rozvoji osobnosti
od 2012, trvá ProCare a.s., Ambulancia pre PZS a komplexné preventívne prehliadky
 

Publikačné a prednáškové aktivity v dietológii

 • prispievateľ osvetových článkov a rozhovorov o zdravej výžive: časopis Zdravie, Dieťa, Život, Pravda, Žurnál, Slovenský rozhlas a STV
 • V časopise Dieťa som v r. 2007 uverejnila vlastný celoročný seriál “Aby jedlo zdravo“ k téme motivácie dieťaťa k zdravej výžive
 • spolupráca na tvorbe publikácie Nová miniencyklopédia prírodnej liečby Dr. Igora Bukovského
 • spoluautor knihy Návod na prežitie pre bejby a kuchárskej knihy Hneď to bude anjelik Dr. Igora Bukovského, ktorá vyšla v slovenskom aj českom jazyku
 • pravidelný prispievateľ odoborných článkov na stránku www.akv.sk najmä v sekciách Objavili sme, Novinky a Stanoviská AKV (od r. 2008 do 2013)
 • autorka Konopnej kuchárky, ktorá je dostupná online
 • pravidelný prispievateľ odborných článkov na www.potraviny-pre-mna.sk r. 2015
 • blog Ako ma dostala chlamýdia (a ako som sa s ňou pobila) 2015/01
 • prednášková činnosť za účelom vzdelávania zamestnancov firmy Slovnaft (2015 - 2018)
  • Nočná práca, ako si zaviesť správny režim a minimalizovať riziká
  • Tichý zabijak: Vysoký krvný tlak a ako s ním zatočiť
  • Zdravé stravovanie: čo to znamená a úvod do stravovania formou "semaforu"
  • Stres: ako zmierniť následky
 • prednášky pre farmaceutov (2016):
  • Zápcha a jej prirodzené riešenia
  • Vysoký krvný tlak a ako si s ním poradiť bez liekov
 • kreditové vzdelávanie farmaceutov Dr.Max v dietológii (2018)
  spolu za rok 2018 odprednášaných 72 hodín

Neváhajte nás kontaktovat

+421 950 483 111