Ponúkame celostný prístup

U nás sa nebudeme na Vás dívať iba očami "diagnózy". Zažijete komplexný prístup k problémom celého človeka.
Ponúkneme Vám také riešenie, aké bude vhodné pre Vás, pre Vaše ťažkosti a pre Vaše možnosti.

Dietologické poradenstvo

Dietologické poradenstvo je vhodné pre tých, ktorí potrebujú radu ako sa stravovať a dokážu uvedené odporúčania aj dodržiavať. Pokiaľ máte sklony k prejedaniu, máte celoživotnú skúsenosť s nadváhou a niekoľko neúspešných pokusov za sebou, tam ponúkame začať psychoterapeutickým poradenstvom. Spolu s vami sa pokúsime objasniť príčinu vášho prejedania a zvýšiť tak účinnosť dietologického poradenstva.

Poradenstvo v rozvoji osobnosti

Expertom na svoj život ste len vy. Mojou úlohou je byť vašim účastným sprievodcom. Budem s vami zdieľať vaše životné krízy, či iné trápenia. Nebudem spochybňovať vaše pocity, ani hodnotiť ako žijete a čo robíte „dobre či zle“. Budem sa spolu s vami zamýšľať aké vaše správanie vedie k akým následkom a pýtať sa vás, či vplyv aký majú na váš život, si aj želáte. Budem podporovať vašu jedinečnosť a budem s vami tak, ako sa vám bude dať. Budem vám dovtedy klásť otázky, kým sami neprídete na to, čo naozaj potrebujete a chcete. Pri našej spolupráci budem rešpektovať potreby vášho osobného tempa

Psychosomatické poradenstvo

 

Šetríme čas (online služby):

Pre zaneprázdnených ponúkame online služby. Ak nie ste z Bratislavy, môžete konzultáciu absolvovat cez skype alebo telefonicky.

 

Neváhajte nás kontaktovat