Cítite svoje trápenie v tele?

Trápia vás dlhodobé zdravotné ťažkosti (problémy s trávením, urologické ťažkosti, závraty, bolesti hlavy, búšenie srdca a pod.). Absolvovali ste viaceré vyšetrenia, ale výsledky boli negatívne, alebo po preliečení konkrétnych nálezov ťažkosti pretrvávajú. Lekári vám povedali, že už viac nevedia pomôcť. Slovo psychosomatika ste počuli z úst zdravotníkov, či blízkeho okolia, ale neviete presne čo si máte pod tým predstaviť. Potrebujete vedieť viac o tom ako psychosomatické poradenstvo prebieha.

Ako vzniká psychosomatické ochorenie/príznak?

Naše telo veľmi dobre signalizuje, ak v našom bytí nie je niečo v poriadku. Doc. PhDr. Oldřich Čálek (v publikácii Skupinová daseisanalýza) popísal psychosomatické ochorenie/príznak ako prejav toho, čo človek sám pred sebou nechtiac "zamlčuje". Čím hlbšie je "zamlčovanie", tým menej prehľadné je aj psychosomatické ochorenie. Telesný príznak je teda často "zástupným vyjadrením zamlčovanej témy, ktorá sa nerieši v podobe reči." Predstavuje akési neslobodné riešenie problému, pri ktorom prestávame byť sami sebou, lebo sa riadime nie vlastnými, ale zvonku (od rodičov a iných vzťahových osôb) osvojenými vodítkami, ktoré sú v rozpore s tými našimi.

Ako prebieha psychosomatické poradenstvo

Ak ste nikdy nič podobné neabsolvovali, môžete mať obavy z toho, ako to bude prebiehať. Čo sa bude od Vás očakávať a či sa s tým dokážete stotožniť. 

Úvodný rozhovor je podrobnou analýzou zdravotných ťažkostí a výsledkov doteraz absolvovaných vyšetrení, ev. už aj prvý náčrt klientom pozorovaných súvislostí zdravotných ťažkostí s inými udalosťami z osobného života. Prvé konzultácie sú najmä rozhovormi o iných (ako psychoterapeutických) riešeniach, ktoré neskôr môžu prebiehať paralelne s psychoterapiou. Klient dostane odporúčania v zmysle liečby, prípadne aj ďalšej diagnostiky z pohľadu západnej i komplementárnej medicíny.

Následná spolupráca sa už venuje životu a vzťahom klienta, kedy klient s pomocou terapeuta postupne spoznáva akými vnútornými pravidlami (vodítkami) sa riadi a aký spôsob bytia a žitia volí vo svete. Za priaznivých okolností vzniká medzi klientom a terapeutom bezpečný ľudský vzťah, v ktorom môže byť klient sám sebou. Terapeut nevystupuje ako expert, má skôr sprievodcovskú úlohu. Terapeut je školený, aby viedol rozhovor, ktorý bude postupne odhaľovať "zamlčované" témy, ktoré si klient s pomocou terapeuta postupne otvára ("rozbaľuje") a verbalizuje, následne aj vykonáva praktické kroky k naplneniu svojej osobnej slobody. Toto postupne prináša zmiernenie až vymiznutie psychosomatických ťažkostí.

Pre koho je táto práca na sebe vhodná?

Klient sa môže s psychosomatickým problémom prihlásiť sám, nemusí ho odosielať iný lekár. Vo všeobecnosti je táto práca na sebe vhodná pre tých, ktorí si dokážu si predstaviť, že budú hovoriť o svojich intímnych a vzťahových problémoch a uvedomujú si, že sa jedná o spoluprácu, nie jednostranný liečebný akt zo strany terapeuta.

 

 

 

Neváhajte nás kontaktovat