Cítite svoje trápenie v tele?

Trápia vás dlhodobé zdravotné ťažkosti. Absolvovali ste už mnoho vyšetrení, ale výsledky boli negatívne. Vaše ťažkosti však pretrvávajú. Slovo „psychosomatika“ ste počuli už aj z úst lekárov. Začínate aj vy pripúšťať, že váš pohľad na svet a vzťahy sa môže podieľať na vzniku, či udržiavaní príznakov. Neviete ale presne čo máte pod pojmom psychosomatika rozumieť? Potrebujete vedieť viac o tom ako psychosomatické poradenstvo prebieha?

Trochu teórie:

ako vzniká psychosomatické ochorenie/príznak?

Naše telo veľmi dobre signalizuje, ak v našom bytí nie je niečo v poriadku. Zjednodušene povedané, naše telo nevie pred pravdou zavrieť oči. Veľmi citlivo vníma, ak sa deje niečo proti pravde. Psychosomatické ochorenie je často prejavom toho, čo človek sám pred sebou "zamlčuje". Čím hlbšie je "zamlčovanie", tým menej prehľadné je aj psychosomatické ochorenie. Telesný príznak je teda často zástupným vyjadrením zamlčovanej témy, ktorá sa nerieši v podobe reči. Predstavuje akési neslobodné riešenie problému, pri ktorom prestávame byť sami sebou a nechtiac pripravujeme živnú pôdu pre vznik psychosomatického príznaku.

Ako prebieha psychosomatické poradenstvo

Ak ste nikdy nič podobné neabsolvovali, môžete mať obavy z toho, ako to bude prebiehať. Čo sa bude od Vás očakávať a či sa s tým dokážete stotožniť. Rovnako vás môže napadnúť, či sa nebude na Vás vyvíjať nátlak, aby ste urobili niečo, čo neviete urobiť alebo hovorili o niečom, o čom hovoriť nechcete.

Za priaznivých okolností vzniká medzi klientom a terapeutom bezpečný ľudský vzťah , v ktorom môže byť klient sám sebou. Prijímajúci vzťah je láskavý, plný pokory a naplnený vzájomnosťou. Terapeut nevystupuje ako expert, má skôr sprievodcovskú úlohu. Bezpečný priestor takéhoto vzťahu pomáha klientovi aktivizovať vlastné sebaúzdravné sily. Terapeut nemôže byť expertom na život klienta lebo iba klient sám môže vedieť (alebo s pomocou terapeuta zistiť) aký život chce mať a čo je pre neho dôležité. Terapeut je školený, aby viedol rozhovor, ktorý bude postupne odhaľovať, čo všetko mu bráni viesť slobodný, zodpovedný a napĺňajúci život. Cieľom procesu je odkryť aké vzťahové možnosti klienta sú narušené, čo všetko mu bráni napĺňať možnosť byť sám sebou. Klient s pomocou terapeuta postupne spoznáva akými sebe odcudzenými pravidlami sa riadi a aký spôsob bytia a žitia volí vo svete.

Niekedy to od neho vyžaduje urobiť odvážne rozhodnutie, vykonať praktické kroky k naplneniu vlastnej slobody, ktorá zahŕňa prijať život taký aký je alebo prijať riziká, aj zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí. Mal by ustáť, že každým rozhodnutím vždy aj niečo strácame. Zámerom terapie je dosiahnutie osobnej slobody, ktorá nakoniec môže priniesť aj uzdravenie psychosomatického ochorenia.

Pre koho je vhodný psychosomatický program?

Ako už názov hovorí, program je určený pre ľudí, u ktorých sa predpokladá psychosomatické ochorenie ev príznak. Klient/pacient sa môže prihlásiť sám, nemusí ho odosielať iný lekár. Vo všeobecnosti je program vhodný pre tých, ktorí sú pripravení na sebe pracovať a dokážu si predstaviť, že budú hovoriť (s pomocou terapeuta) o svojich intímnych a vzťahových problémoch.

Kedy zvoliť Skúšobný psychosomatický program (3 stretnutia)?

Ak si nie ste istý, či je tento prístup pre vás, ale láka vás ho vyskúšať, mohla by vám vyhovovať táto varianta programu. Málokedy sa však za takú krátku dobu dá očakávať vyliečenie. Niekedy to nestačí ani na vylúpnutie problému. Stáva sa ale, že sa prepracujete k zaujímavým uvedomeniam, ev. spoznáte, či je tento druh práce pre vás vhodný.

Čo očakávať od Úvodného psychosomatického programu (11 stretnutí)?

Aj dlhšiu verziu sme nazvali „úvodný“ psychosomatický program, aby sme nevyvolali mylný dojem, že tento počet stretnutí je dostatočný na vyliečenie. Väčšinou však stačí na základnú analýzu problematiky a načrtne prvé smerovania akými by ste sa mali uberať.

 

Jednorazové vstupné vyšetrenie, do 90 min, cena 70 Eur

 

Krátky diagnostický program

(3 stretnutia)

120 Eur - prvý diagnostický náhľad a možnosť vyskúšať si prácu na psychosomatickom probléme
Ďalšie stretnutia (45-50 min)
35 Eur - termín ukončený do 15:00 hod
50 Eur - termín pred 8:00 a o/po 15:00 hod (mimo konzult. hodín)

 

Úvodný psychosomatický program zahŕňa 11 stretnutí

1. stretnutie (60 min)

Podrobne preberieme charakter vašich ťažkostí, aké vyšetrenia ste už absolvovali, či by nebolo vhodné ešte nejaké doplniť, aby sa nezanedbal medicínsky aspekt ochorenia

Cena celého programu (11 tich stretnutí) je:
350 Eur *

Program musí byť ukončený maximálne do troch mesiacov, nakoľko dlhšie pauzy medzi sedeniami narušujú našu prácu.

Stretnutia prebiehajú raz do týždňa, pre zjednodušenie si môžeme dohodnúť fixný termín.

* Cena platí pri voľbe fixného termínu ukončeného do 15:00 hod

2. – 10. stretnutie (45-50 min)

Pátrame spolu po príčinách:

  • čo všetko by mohlo prispievať k ochoreniu, ktoré faktory naopak príznaky zlepšujú
  • mapovanie možností: aké vzťahové možnosti máte uzavreté a prečo, akých krokov v živote sa obávate a prečo

11. stretnutie

  • vzájomné zdieľanie dojmov z práce a spolupráce
  • spoločné formulovanie podstaty problému
  • aké možnosti prístupov k vzťahom a životu ste objavili
    (ktoré by mohli prispieť k vyliečeniu)
  • návrh ďalšieho postupu
Ďalšie stretnutia (45-50 min)
35 Eur
termín ukončený do 15:00 hod
50 Eur
termín pred 8:00 a o/po 15:00 hod (mimo konzult. hodín)

 

 

 

 

Telefonická krízová intervencia mimo ord. hodín
(pred 8:00 a o/po 15:00)

do 30min 50 Eur
nad 30 min DO 60 min 100 Eur

Neváhajte nás kontaktovat

+421 950 483 111