Cítite svoje trápenie v tele?

Trápia vás dlhodobé zdravotné ťažkosti. Absolvovali ste už mnoho vyšetrení, ale výsledky boli negatívne. Vaše ťažkosti však pretrvávajú. Slovo „psychosomatika“ ste počuli už aj z úst lekárov. Začínate aj vy pripúšťať, že váš pohľad na svet a vzťahy sa môže podieľať na vzniku, či udržiavaní príznakov. Neviete ale presne čo máte pod pojmom psychosomatika rozumieť. Potrebujete vedieť viac o tom ako psychosomatické poradenstvo prebieha.

Trochu teórie:

ako vzniká psychosomatické ochorenie/príznak?

Naše telo veľmi dobre signalizuje, ak v našom bytí nie je niečo v poriadku. Psychosomatické ochorenie je často prejavom toho, čo človek sám pred sebou "zamlčuje". Čím hlbšie je "zamlčovanie", tým menej prehľadné je aj psychosomatické ochorenie. Telesný príznak je teda často zástupným vyjadrením zamlčovanej témy, ktorá sa nerieši v podobe reči. Predstavuje akési neslobodné riešenie problému, pri ktorom prestávame byť sami sebou a nechtiac pripravujeme živnú pôdu pre vznik psychosomatického príznaku.

Ako prebieha psychosomatické poradenstvo

Ak ste nikdy nič podobné neabsolvovali, môžete mať obavy z toho, ako to bude prebiehať. Čo sa bude od Vás očakávať a či sa s tým dokážete stotožniť. Rovnako vás môže napadnúť, či sa nebude na Vás vyvíjať nátlak, aby ste urobili niečo, čo neviete urobiť alebo hovorili o niečom, o čom hovoriť nechcete.

Za priaznivých okolností vzniká medzi klientom a terapeutom bezpečný ľudský vzťah, v ktorom môže byť klient sám sebou. Prijímajúci vzťah je láskavý, plný pokory a naplnený vzájomnosťou. Terapeut nevystupuje ako expert, má skôr sprievodcovskú úlohu. Bezpečný priestor takéhoto vzťahu pomáha klientovi aktivizovať vlastné sebaúzdravné sily. Terapeut nemôže byť expertom na život klienta lebo iba klient sám môže vedieť (alebo s pomocou terapeuta zistiť) aký život chce mať a čo je pre neho dôležité. Terapeut je školený, aby viedol rozhovor, ktorý bude postupne odhaľovať, čo všetko mu bráni viesť slobodný, zodpovedný a napĺňajúci život. Cieľom procesu je odkryť aké vzťahové možnosti klienta sú narušené, prečo nedokáže napĺňať možnosť byť sám sebou. Klient s pomocou terapeuta postupne spoznáva akými sebe odcudzenými pravidlami sa riadi a aký spôsob bytia a žitia volí vo svete.

Niekedy to od neho vyžaduje urobiť odvážne rozhodnutie, vykonať praktické kroky k naplneniu vlastnej slobody, ktorá zahŕňa prijať život taký aký je alebo prijať riziká, aj zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí. Mal by ustáť, že každým rozhodnutím vždy aj niečo stráca. Zámerom terapie je dosiahnutie osobnej slobody, ktorá nakoniec môže priniesť aj uzdravenie psychosomatického ochorenia.

Pre koho je táto práca na sebe vhodná?

Klient/pacient sa môže s psychosomatickým problémom prihlásiť sám, nemusí ho odosielať iný lekár. Vo všeobecnosti je táto práca na sebe vhodná pre tých, ktorí si dokážu si predstaviť, že budú hovoriť (s pomocou terapeuta) o svojich intímnych a vzťahových problémoch.

 

 

 

Neváhajte nás kontaktovat