MUDr. Alexandra Frolkovičová

Už od detstva ma fascinovala liečivá moc prírody a veľa času som venovala zberu a štúdiu liečivých bylín. Nebola som ani z lekárskej rodiny, ani byť lekárom nebol môj sen. Dlhé roky som medicínu vnímala iba z pozície pacienta a lekári na mňa pôsobili nedostupným dojmom. Náhoda ale spôsobila, že som si lekársku fakultu nakoniec predsa vybrala a tak začala moja cesta na opačnú stranu. Dnes nedostupnosti aj vyčerpanosti lekárov veľmi rozumiem, ale chápem aj frustráciu pacientov zo zdravotníctva, ktoré na nich nemá čas. A ak aj má čas medicínsky, tak nemá čas ľudský. Preto som sa rozhodla v tomto nešťastnom systéme zostať iba na malý úväzok a zvyšok svojho pracovného času venovať pacientom tak, ako je to dobré nielen z medicínskeho, ale aj ľudského hľadiska. Na začiatku svojej praxe som mala možnosť niekoľko rokov pozorovať koľko chorôb, utrpenia a dlhých nocí strávených v nemocnici môže priniesť nezdravé stravovanie a životný štýl. Aj preto som nakoniec z nemocníc odišla a svoju úlohu vidím v šírení prevencie a v predchádzaní chorôb. Veľmi si vážim všetkých kolegov, ktorí napriek neľahkým pracovným podmienkam zostali.

Takto vznikla aj KeepWell, s.r.o., konzultačná a poradenská firma lekára.

Už skoro 30 rokov štúdia dietológie mi umožňuje pomôcť vám:

  • aby ste nemuseli konzumovať hrste tabletiek
  • aby ste nemuseli tretinu života stráviť v nemocnici
  • aby ste nemíňali svoj čas vysedávaním pred ambulanciami lekárov
  • aby ste si mnohé zdravotné problémy mohli vyriešiť prirodzene

Vďaka bohatým kontaktom s kolegami rôznych špecializácií, viem pomôcť s prípadným dovyšetrovaním ev. zhodnotením vašej farmakologickej liečby. Kolegom iných špecializácií do liečby nezasahujem, s mnohými však priamo spolupracujem a oni sami potom upravujú liečbu podľa toho ako sa darí nám (vám a mne). Naša práca je omnoho viac na vašich pleciach ako je bežné v spolupráci pacient-lekár. Je to daň za prirodzenosť, ktorá sa ale oplatí a odmení vás vyššou kvalitou života. V každom prípade s tým treba počítať, lebo bez toho sa úspechy nedostavia.

Informácie o mojom vzdelaní si môžete pozrieť tu: Saša Frolkovičová, v stravovaní mám najlepšiu skúsenosť s protizápalovou stravou.

Úprava životného štýlu a stravovania dokážu neuveriteľne pomôcť pri mnohých zdravotných ťažkostiach. Dlhé roky som však pozorovala, že je časť pacientov, u ktorých, napriek dodržiavaniu dohodnutých opatrení, ťažkosti pretrvávajú. A tak som v roku 2010 začala svoju púť na ceste k psychoterapii a náhoda na zaviala do Prahy na Pražskú vysokú školu psychosociálnych štúdií. Dnes som veľmi rada, že som sa vydala cestou daseinsanalytickej psychoterapie, ktorá vedie s klientom bežný ľudský rozhovor, bez odborných výrazov a umelých konštruktov. Pomáha klientovi objavovať jemu skryté, ale aj vlastné možnosti a vedie ho na ceste k slobode. Viac ako 10 rokov štúdia daseinsanalytickej psychoterapie na Pražskej psychoterapeutickej fakulte mi umožňujú pomôcť vám aj:

Viac ako 10 rokov štúdia daseinsanalytickej psychoterapie na Pražskej psychoterapeutickej fakulte mi umožňujú pomôcť vám aj:

  • s psychosomatickými ťažkosťami
  • s psychogénnym jedením
  • s osobnými a vzťahovými problémami

Viac pozri Chcem sa cítiť lepšie. 

 

Neváhajte nás kontaktovat